คู่มือการใช้มาตรฐานและตัวชี้วัดการดำเนินงานห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้
มีผู้เข้าชมแล้ว
0

คู่มือการใช้มาตรฐานและตัวชี้วัดการดำเนินงานห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้  

เรียบเรียงขึ้นจาก การวิจัยและพัฒนามาตรฐานและตัวชี้วัดการดำเนินงานห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้  เพื่อให้เป็นคู่มือที่มีเนื้อหากะทัดรัด ง่ายต่อการนำไปใช้ประโยชน์  หน่วยงานหรือผู้สนใจสามารถนำ ไปใช้ในการประเมินและการพัฒนาห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดมีชีวิตได้ด้วยตนเอง

 
 
 
share:

print:
print พิมพ์หน้านี้

dowload: